Veřejné instituce se vzdaly milionových příjmů ve prospěch politika a podnikatele Josefa Půra....

Vážení přátelé, otevřel jsem na tomto webu novou kategorii "Podnikání na veřejném". Začneme kauzou z Hluboké, ze které se mi při pročítání opravdu dělalo trochu těsno. Ladislav Vrabel

Brzy to bude rok, co na parkování u ZOO Ohrada nevydělává blízké veřejné muzeum, ale muž, který vlastní "polovinu" Hluboké. K zisku mu pomohlo i Bendlovo ministerstvo zemědělství.


Jinak řečeno - veřejné instituce se vzdaly milionových příjmů ve prospěch politika a podnikatele Josefa Půra....

Na konci loňského léta vyrostlo na louce u zoo Ohrada nové placené parkoviště. Jeho provozování má několik rovin:

 

1.) Návštěvníci zoo si na něj stěžují v diskuzi na stránkách zoo, ředitel novinku soukromého investora ohnivě hájí.

http://www.zoo-ohrada.cz/index.php?option=com_easybook&Itemid=606&startpage=1

 

2.) Kmotrovský podtext

 

Na nový byznys tehdejšího krajského zastupitele za ČSSD Josefa Půra upozornila vloni v srpnu MF Dnes.

Zároveň s otevřením parkoviště provozovaného Půrovou firmou Agriprod se někdo velmi pečlivě postaral o to, aby ani v dalekém okolí nebylo možné nikde zdarma zaparkovat. (Nevím, kdo zde rozmístil dopravní značky, zda policie ČR nebo městský úřad Hluboké. Zrušení parkování pro návštěvníky podél zdi zoo každopádně nařídil ředitel Vladimír Pokorný i kvůli tehdejší objížďce vedoucí touto cestou. Objížďka už tudy nevede, ale parkoviště zůstává jen pro potřeby zoo a restaurace). Dodržování zákazu pečlivě a často kontrolují hlubočtí strážníci.

Původní parkoviště u loveckého zámku, kde je muzeum, je od startu soukromého parkoviště zavřené se zákazem vjezdu. Jeho prázdnou plochu hlídá už od loňského srpna celý den pán v budce evidentně placený pouze za to, aby ohlídal, že tam nikdo nevjede. Na dotaz, kdo ho zaměstnává, sám odmítá odpovědět.

 

Dále se dřív parkovalo mimo jiné vedle silnice (ne na komunikaci) na k tomu určených a vydlážděných místech od zoo směrem k restauraci. Zde byly vloni nově umístěné značky zákaz parkování (s výjimkou pro auta s parkovací kartou zoo - a tu je podle jedné z odpovědí v diskuzi na webu zoo možné získat pouze u pana ředitele). Zdůrazňuji, že tato místa jsou mimo vozovku, auta na nich tedy nepřekážela provozu a podle mého odhadu pak i po jejich využití zůstávala k průjezdu vozovka o šíři 6m (3 metry by měly být podle vyhlášky pro jeden jízdní pruh). Nyní jsou prázdná a nevyužitá. Je pravda, že lidé, kteří tam zaparkovali, pak museli dojít do zoo po silnici, protože v místě není chodník. Což je s podivem: po letech miliardových investic z evropských fondů na Hluboké a v jejím okolí  do všech možných soukromých hotelů, regeneračních center, jezdeckých center a splavnění Vltavy nedokázal nikdo zrekonstruovat silnici a vybudovat chodníky a další slušnou infrastrukturu v tak frekventovaném a pro turisty zajímavém místě. Zákaz zastavení je i po celé délce silnice vedoucí k zoo, dále je navíc zákaz vjezdu k blízkým rybníkům, kde dřív auta taky parkovala a po hrázi se dalo dojít bezpečnou procházkou do zoo. Při příjezdu do zoo autem tedy nyní není jiná možnost, než ho nechat na novém parkovišti. Ředitel tvrdí, že poplatek stojí stejně jako dříve na parkovišti u zámečku, nyní uzavřeném (které prý zoo stejně také nepatřilo). Má zkušenost je, že je to skutečně 50,- (stejně jako dřív) nezávisle na době, jakou tam člověk stojí. Lidé si ale v diskuzi na webu zoo stěžují, že po nich automat chtěl 50,- za jednu hodinu. Navíc po zavření zoo, když odchází víc lidí najednou, stojí u automatu s malými dětmi fronty (i hodinové).

 

Dalším paradoxem je, že jen několik týdnů předtím, než Agriprod začal budovat nové parkoviště, nechala zoo na tom svém mezi zdí zoo a silnicí vykácet vzácné staré stromy, které byly domovem mnoha ohrožených a chráněných druhů živočichů. Padající větve prý ohrožovaly zaparkovaná auta a lidi. (Více o tomto kácení ve zpravodaji sdružení Calla - č. 115) Stromy tedy byly vykácené jen proto, aby pak byla parkovací místa v podstatě zrušená. Tolik k přispívání Zoo Ohrada k ochraně přírody.

 

Obrázek - zdroj: http://www.calla.cz/data/dablik/cisla/dablik115.pdf

Z nově umístěných značek a uzavření starého parkoviště se lze dohadovat o velmi dobrých kontaktech provozovatele nového parkoviště:

Je jím firma AGRIPROD CZ a.s. Tu dříve vlastnila společnost AGRIPROD s r. o. (dnes má jen akcie na majitele). Jejím jednatelem je Ing. Josef Půr s historickým napojením na modrého kmotra z Hluboké Pavla Dlouhého (místostarosta Hluboké, ODS). Půrova firma vlastní mnoho pozemků a nemovitostí na Hluboké včetně golfového hřiště, hotelu Podhrad, dvora Vondrov a dalších. Jak k nim přišla za přičinění Dlouhého, popisuje podrobně článek Respektu:

http://respekt.ihned.cz/c1-46492450-kmotr-z-panstvi-hluboka

 

Podle informací zpravodaje Ďáblík sdružení Calla je firma AGRIPROD CZ a. s. známý příjemce nejen evropských dotací (jen z programu ROP NUTS II Jihozápad měla do 6. 4. 2010 přiděleno necelých 50 mil. Kč, z programu Tvorba krajiny a podpora biodiverzity v témže roce 500 tisíc Kč na ohrazení pastvin) se sídlem na nedalekém statku Vondrov.

 

Půr osobně vlastní větší část pozemku parkoviště, které provozuje jeho firma Agriprod (podle zápisu v katastru parcela 1570/1), druhá část patří Rybářství Třeboň Hld. a.s. (1570/6) - členem představenstva je tam Pavel Dlouhý. Zde by bylo zajímavé na katastru zjistit, kdy a od koho Půr pozemek koupil - jestli to nebylo rovněž od rybářství Třeboň nebo od Lesů ČR, kde má kníže také své dlouhé prsty. Pak nastává otázka, proč si pozemek (nebo jiný poblíž od lesů či rybářů) už dávno nekoupila zoo, aby milionové zisky z parkování inkasovala sama. (Při návštěvnosti 220 000 lidí ročně, i kdyby tam přijelo 50 tisíc aut, tak je to minimálně 2,5 až 3 miliony korun ročně. Pro srovnání údaj z Wikipedie: Roční provozní náklady zoo se pohybují kolem 30 milionů Kč včetně sponzorských darů a dotací. Jistě by se na investici do parkoviště našla dotace z evropských fondů, když je zřizovatelem zoo Jihočeský kraj.)

 

Ředitelé muzea i zoo svorně tvrdí, že o vlastní vyhovující parkoviště usilovali léta, ale nepodařilo se jim ho zřídit. Proč asi? Všechna povolení od dotčených úřadů totiž dokázala získat až Půrova firma. Ředitelé museli kapitulovat před zájmy politiků - podnikatelů a před nařízeními z vyšších míst. Dokazuje to i kratičká zmínka v hlubockém zpravodaji již z dubna 2011: Pavel Dlouhý "referoval o probíhajících jednáních mezi ZOO, Zemědělským muzeem a společností Agriprod o přesunutí parkoviště ze stávající plochy před loveckým zámečkem na pozemky spol. Agriprod naproti zámečku přes silnici." Což mimo jiné znamená, že v době kácení třísetletých dubů už zoo dávno věděla o chystaném novém parkovišti.

 

Rekapitulace. To, že Půrův Agriprod na své investici do parkoviště vydělá maximum, mu pomohly zajistit tyto instituce: Město Hluboká nad Vltavou nebo městská policie nebo policie ČR, která rozmístila značky a zakázala parkování - samozřejmě ve spolupráci se zoo. Dříve parkovací pruh u zdi zoo směrem k restauraci je totiž podle katastru pozemkem zoo (proč si to zde sama nezpoplatnila ale naopak parkování zrušila?). Národní zemědělské muzeum, které zavřelo staré parkoviště u svého loveckého zámečku Ohrada - toto muzeum patří pod ministerstvo zemědělství řízené Dlouhého spolustraníkem Petrem Bendlem. Zde je také zajímavé, proč se NZM vzdalo příjmů z parkoviště (jak uvidíme dále, bylo to 1 640 000 korun ročně). Bylo tam 150 míst a o víkendech bylo plné. Už loni se říkalo, že se chystá revitalizace přilehlé chráněné aleje dubů a kvůli tomu, že se bude staré parkoviště rušit. Ovšem už to bude rok, co je parkoviště prázdné, a žádná revitalizace neprobíhá.

 

3.) Bezpečnost

Ředitel zoo rovněž hájí a chválí nové parkoviště proto, že podle něj lidé konečně parkují bezpečně (ne po stokách u silnice). "Osobně jsem zaregistroval pozitivní reakce. Návštěvníci mají kde zaparkovat. Nejčastější výhradou, kterou jsem zaznamenal, je vzhled parkoviště," říká Vladimír Pokorný. Všichni parkující ale musejí přejít (s malými dětmi a kočárky) poměrně frekventovanou silnici. Přes ni není ani namalovaná zebra, natož aby tam byl podle nových norem přechod pro chodce s bezpečnostními prvky nebo semafor. Jak to, že stavbu bez bezpečného přechodu pro chodce povolil územním rozhodnutím Městský úřad Hluboké (kde je místostrostou Pavel Dlouhý) a stavebním povolením Odbor dopravy a silničního hospodářství budějovického magistrátu? Parkoviště má kapacitu 452 míst a ze zjevného důvodu je tu předpokládaný velký pohyb chodců.

 

Dalším tématem je kvalita parkoviště:

 

a) Nemůžou tu parkovat autobusy.

 

b) Povrch se za deště mění v bahno, takže k 50,- za parkování pak můžete přičíst zničené boty a poplatek za myčku auta, protože prostě nemáte na výběr a nemáte šanci vyhnout se bahnu a zaparkovat jinde.

 

4.) Hlídané zavřené parkoviště a nehlídané placené parkoviště

 

Autoři tohoto textu se dotázali ředitele Národního zemědělského muzea Ohrada na důvod uzavření původního parkoviště u zámečku. Podle ředitele Martina Slaby byly hlavní důvody dva: nedostatečná kapacita původního parkoviště ze 60. let (vešlo se na něj 150 aut a po rekonstrukci by nemohlo mít víc než 80 míst, která by v sezóně nestačila pro všechny návštěvníky) a dále záměr muzea prostor před zámečkem revitalizovat a zatravnit tak, aby parkoviště dále nehyzdilo vstup do objektu a navazující alej.

 

Příjmy z parkoviště v roce 2011 činily 1 640 000 korun.

 

Doslova nám Slaba sdělil toto:

 

"Vybudování nového parkoviště bylo nezbytné, jelikož omezená kapacita starého bránila rozvoji Národního zemědělského muzea a sousední zoo. Na pozemcích NZM nebylo možné nové parkoviště s dostatečnou kapacitou vybudovat. Prostor zrušeného parkoviště plánujeme zkultivovat parkovou úpravou. O likvidaci parkoviště před průčelím zámku se uvažovalo již od roku 1961. Příjmy z parkoviště v roce 2011 činily 1 640 000 korun."

Rovněž nás zajímalo, zda hlídač, který spolu se značkou zákaz vjezdu brání návštěvníkům zoo ve vjezdu na uzavřené parkoviště muzea, je zaměstnancem muzea nebo zoo. "Není. Patří k protějšímu soukromému parkovišti a nám pomáhá organizovat vjezd autobusů, které parkují na parkovišti uzavřeném, protože na to nové se nedostanou," vysvětluje Martin Slaba. Zajímavý je tedy mimo jiné fakt, že tento zaměstnanec firmy Agriprod sedí v objektu a na pozemku státního muzea aniž by to bylo jakkoliv smluvně ošetřené. Zatímco tento hlídač tedy bdí nad vjezdem na nevyužívané parkoviště, jako výsměch působí cedule u parkovacího automatu přes silnici: "Vaše auto není trezor."

 

A nakonec přikládám dokument EIA - posouzení vlivu na životní prostředí, kde je parkoviště Agriprodu nazvané jako sezónní - zde je nepochopitelné proč, když je otevřené po celý rok. Tento dokument se mimo jiné ohání tím, že lidé na louce stejně parkovali už předtím. Jsem pravidelným návštěvníkem zoo každý druhý víkend a nikdy jsem na louce auta neviděla.

 

Ale při psaní tohoto článku nakonec přišla ze zoo i dobrá zpráva. K permanentce bude brzy i parkovací karta na místa na pozemku u zdi zoo.

 

"V současné době je část parkoviště zoo (pro cca. 15 vozidel) využívána pro potřeby probíhající stavby. Parkovací karty mají pracovníci na stavbě. Dále je využívána v době akcí pro účinkující a personál těchto akcí. Po úpravě vstupného bude ale součástí permanentky i parkovací karta na našem parkovišti. Ale o tom se jistě dozvíte až to bude aktuální. Již se to připravuje několik měsíců, ale čekám na to, až se dokončí stavba a parkoviště bude zcela volné. Zbylá parkovací místa budou i nadále vyhrazena pro restauraci zoo," dodává ředitel Pokorný.

 

Zdroj: http://mojekachna.webnode.cz/news/jedes-do-zoo-zkasiruje-te-kmotr/

 

Komentářů
Přebírání obsahu
Tomáš Paulík 2013-05-21 21:47:20

Přebrání doslovného obsahu bez odkazu a uvedení jako zdroj je dost nekorektní tedy, skoro bych
řekl, že je to prostá krádež. Hádám, že když už, tak by měl být odkaz aktivní a neměl
by být označen jako zdroj, ale jako převzato! Správně by měl být nějaký úvodník nebo
komentář s odkazem na celý článek, případně nějaké zásadní doplnění s citacemi. Jinak
je to prosté parazitování, protože autor textu zřejmě přijde o originalitu obsahu z důvodu
mnohem silnější pozice tohoto webu. Takhle by se to opravdu dělat nemělo. Měl bys mít úctu k
originálnímu obsahu, člověka co to napsal to určitě stálo dost úsilí.
Svolení
Amélie 2013-05-22 10:15:03

Vážený pane Paulíku,

pan Vrabel skutečně dostal mé svolení k publikaci článku o
parkování u Zoo Ohrada. Co víc, jsem za něj ráda, zejména kvůli návštěvnosti jeho webu.
Zůstanu v anonymitě, jelikož se do křížku s kmotry nehodlám pouštět osobně, ale pouze
pomocí zveřejňování už tak veřejně dostupných informací a pomocí jejich vzájemného
uvádění do souvislostí.

Amélie
Tomáš "trapák" Paulík
Petr 2013-05-25 00:40:00

Já se mu divím, takhle se furt ztrapňovat.
Ladislav Vrabel 2013-05-21 23:44:55

Pane Paulíku, onen dotyčný mne požádal, abych tento text uveřejnil na svém webu. Pokud jste
si všiml, tak dotyčný zůstal anonymní. Nevím, co pro Vás ještě můžu udělat více.
Některým lidem nejde o zviditelnění se, ale o zveřejnění fakt. Jestli se chcete dotyčného
přeptat na pravdivost mých slov, napište jí na mojekachna@gmail.com.
Blabla
Tomáš Paulík 2013-05-23 03:40:22

Tak my si najednou vykáme? :-) Umíš číst? Mně v tom postu nešlo o pravdivost slov, ani o to,
kdo to píše (o ničem takovém jsem tam nepsal) ...mně jde čistě o to, že vím jak funguje
web a tohle autora, tvůrce originálního obsahu, poškozuje (možná se ani nebude zobrazovat ve
vyhledavačích, protože google duplicitní obsah penalizuje). Myslím, že šlo odkázat na
článek i jiným, mnohem korektnějším, způsobem - alespoň ten odkaz udělat jako odkaz (aby tu
návštěvnost skutečně měl/měla). Ale jestli to autorovi / autorce to nevadí, tak prosím,
dělejte si co chcete.
Petr 2013-05-27 06:39:44

Děkuji vám pane Vrábele za vaši odvahu píchat do vosího hnízda a nenechat ty "lidi"
na pokoji.
Obecné užívání komunikací
Lojza 2013-07-11 10:45:18

Tak v katastru je uvedeno, že parkoviště naproti zámečku je ostatní komunikace. Není jasné,
kdo komu dovolil to zavřít, ale podle zákona platí obecné užívání komunikací a nelze je
svévolně uzavřít nebo na nich dokonce vybírat jakýkoliv poplatek. To mohou jen obce na
místních komunikacích, v žádném případě nějaký soukromník nebo provozovatel.
Naproti
tomu pozemek Ing. Půra je v katastru jako trvalý travní porost, tam by ani parkoviště (natož
jako podnikání za úplatu) zřídit nešlo.
A za další, osadit dopravní značky na silnici III.
třídy může podle zákona pouze ve veřejném zájmu ten, kdo na to má tzv. stanovení
silničního správního úřadu (po předchozím souhlasu majitele komunikace a vyjádření PČR).
Takže i toto by stálo za prověření.
Zdá se, že je zde souhra až mafiánských praktik.
Veřejné instituce se vzdaly milionových příjmů ve
Viagra 2014-09-26 13:03:41

viagra

http://levitra.shop1.cz/
Veřejné instituce se vzdaly milionových příjmů ve
Viagra 2014-09-27 13:26:09

sildenafil

http://levitra.shop1.cz/
Veřejné instituce se vzdaly milionových příjmů ve
Erektilní dysfunkce 2014-09-28 22:41:00

sildenafil cena

http://levitra.shop1.cz/
Ve?™ejn?© instituce se vzdaly milionov??ch p?™?­jm
Kodi boxes 2015-04-20 20:51:30

Hello. impressive job. I did not expect this. This is a excellent story.
Thanks!

http://droidking.co.uk/ourshop/prod_3763813-Droid-King-Wizard.html
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."