www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

St07282021

Last update11:39:24

Back Politka Mýma očima Vyjádření děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Vyjádření děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

  • PDF

Vyjádření děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k výzvě na prošetření nevhodného chování doc. Mgr. Martina Konvičky, Ph.D. a Bc. Ingrid Romancové v diskusi na Facebooku

 

Po prostudování více než 800 diskusních příspěvků všech diskutujících, diskusních příspěvků dotčených osob a zvážení vztahů jednotlivých diskutujících a časové posloupnosti příspěvků jsem došel k závěru, že ve vzájemné diskusi mezi doc. Konvičkou a Bc. Romancovou nedošlo, podle mého názoru, k zásadnímu porušení etických pravidel chování mezi vyučujícím na vysoké škole a studentem/studentkou vysoké školy ani mezi studentem/studentkou vysoké školy a jeho/jejím vyučujícím.

 

Zúčastnění

Doc. Konvička - zaměstnanec PřF JU

Bc. Romancová - době diskuse studentka PřF JU

 

 

Předmět

Předmětem šetření je konkrétní diskuse na Facebooku slečny Romancové na téma jejího článku „Protest před palestinskou ambasádou v Suchdole: S čím kdo zachází, tím také schází“

Šetření se týká korektnosti diskuse ve vztahu vyučující - student(ka) a student(ka) – vyučující

 

 

Žadatel

Žádost o vyšetření podal doc. Konvička ve svém e-mailu 21. 1. 2014 rektoru JU a děkanovi PřF JU, rektor JU vyzval v ten samý den děkana PřF JU o vyšetření a navržení řešení.

 

 

Po prostudování více než 800 diskusních příspěvků všech diskutujících, diskusních příspěvků dotčených osob a zvážení vztahů jednotlivých diskutujících a časové posloupnosti příspěvků jsem došel k závěru, že ve vzájemné diskusi mezi doc. Konvičkou a Bc. Romancovou nedošlo, podle mého názoru, k zásadnímu porušení etických pravidel chování mezi vyučujícím na vysoké škole a studentem/studentkou vysoké školy ani mezi studentem/studentkou vysoké školy a jeho/jejím vyučujícím.

 

 

Je pravda, že během diskuse došlo k několika vzájemným invektivám, ty ale vycházely z kontextu diskuse a byly vzneseny buď jako nadsázka nebo jistá provokace k další diskusi.

 

 

Doc. Konvička ani Bc. Romancová značnou část diskuse nevěděli, že jsou vyučujícím či studentkou stejné fakulty Jihočeské univerzity. To později oba potvrdili i děkanovi fakulty.

 

 

Oba dva v komunikaci s děkanem vyjádřili lítost nad vzniklou situací a současně i podezření, že existují skupiny aktivistů, kteří se snaží, nebo budou snažit tuto nešťastnou situaci využít ke svému zviditelnění případně profesní likvidaci doc. Konvičky nebo Bc. Romancové.

 

 

Na základě vyhodnocení získaných materiálů a vyjádření zúčastněných děkan PřF JU zaručil oběma účastníkům diskuse ochranu za strany fakulty. Děkan fakulty nevidí důvod k sebemenšímu kázeňskému ani jinému postihu doc. Konvičky nebo Bc. Romancové.

 

 

Přestože děkan PřF JU respektuje soukromé aktivity doc. Konvičky i Bc. Romancové, vyzývá je, aby si byli ve svých vyjádřeních a diskusích vědomi svého postavení a nevyhnutelného spojování jejich jmen s Přírodovědeckou fakultou a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a celkově s akademickým prostředím.

Zpráva byla přednesena vedení fakulty dne 27. 1. 2014, které s ní vyjádřilo souhlas.

 

 

 

F. Vácha - děkan PřF JU

Komentářů
Vyjádření děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské
sildenafil koupit 2014-09-27 05:37:28

viagra

http://levitra.shop1.cz/
Vyj??d?™en?­ dÄ›kana P?™?­rodovÄ›deck?© fakulty Ji
Kodi boxes 2015-04-20 22:59:27

Thank you for your own hard work on this web page. Ellie loves engaging in research and it's easy to
understand why. My spouse and i learn all relating to the dynamic mode you deliver helpful
suggestions through this website and as well as cause contribution from website visitors about this
situation so my daughter has always been becoming educated a lot of things. Take advantage of the
rest of the new year. You're carrying out a pretty cool
job.

http://droidking.co.uk/ourshop/cat_928421-Android-Dongles.html
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."