www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

St07282021

Last update11:39:24

Back Články Články

Články

Žádost o svolání místního šetření

  • PDF

Tajemník magistrátu České Budějovice

Nám. Přemysla Otakara II., č. 1

České Budějovice, 370 01


Žádost o svolání místního šetření


Vážený pane tajemníku,


obracíme se na Vás ve věci žádosti o svolání místního šetření ve věci dopravního značení příjezdových ulic k provozovně společnosti Pizza Originala CB s.r.o. na adrese Branišovská 581/36, České Budějovice. Žádáme o svolání místního šetření za účasti těchto dotčených orgánů:


Dopravní oddělení Policie ČR

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu města

Městské policie

Odbor správy veřejných statků magistrátu města České Budějovice


Odůvodnění:


Společnost Pizza Originala CB s.r.o. provozuje na adrese Branišovská 581/36, České Budějovice v areálu SK Pedogog pizzerii. K provozu pizzerie patří každodenní zásobování, a to několika dodavateli. V současnosti jsou všichni dodavatelé nuceni dopouštět se přestupku proti dopravnímu značení pokaždé, když zásobují provozovnu. Předpokládám, že se ve své žádosti nemusíme zmiňovat o zákonném právu na přístup k provozovně skrze veřejnou cestu, popř. skrze institut “nezbytné cesty” dle § 1029 odst. 1, 2 nového občanského zákoníku a shodneme se na tom, že pokud vlastník objektu (v našem případě nájemce) nemá přístup za účelem zásobování do své provozovny, resp. má přístup skrze veřejnou cestu, nicméně tento je mu zakázán dopravním značením, je potřeba tento neuspokojivý právní stav uvést do pořádku.


Děkujeme a jsme s pozdravem


Pizza Originala CB s.r.o.

Ladislav Vrabel, jednatel společnosti

 

Pokuta za to, že žiješ v Budějcích

  • PDF

Vážení přátelé,


Představte si situaci. Máte provozovnu, kterou musíte zásobovat. Přijedete k ní autem a dostanete pokutu. Za porušení dopravního značení. A s tím se váže otázka: “Jak se bránit, když město (magistrát), které je zodpovědné za dopravní značení, vytvoří nefungující dopravní paskvil, neumožní provozovateli domu, aby jej mohl dopravně obsloužit a následně dává provozovateli pokuty za porušení dopravního značení skrze svoji městskou policii a následně svůj odbor přestupků?


V případě Pizzerie u Žáby bylo dopravní značení cíleně změněno, abych k pizzerii nemohl ani přijet. Situaci okolo pizzerie monitorovala sousedka (zaplacená dotací na opravu domu), která po mém příjezdu před pizzerii okamžitě telefonovala na městskou policii. Městská policie takřka hned dorazila na místo a pokutovala mě za dopravní přestupek. Často jsem ani nestihl vyndat zboží z auta.


Nyní máme situaci obdobnou. Příjezd k pizzerii máme skrze pěší zónu, kam sice mají povolený vjezd majitelé garáží, ale město nějak pozamnělo na areál sportovního klubu, kde sídlí naše pizzerie. Městská policie tentokrát zastavila mojí manželku a magistrát města jí uložil pokutu. Její první pokutu vůbec. A hned 2 500 korun. Tuto jsem právě zaplatil. Manželka situaci okomentovala: “To máš pokutu za to, že žiješ v Budějcích.”

Ladislav Vrabel